Općina Kamanje
Općina Kamanje
Općina Kamanje
Općina Kamanje
Općina Kamanje
Croatian English German Slovenian

Kontakt

 


 

Općina Kamanje
Kamanje 106
47282 Kamanje
Hrvatska
+385 47 642 288
+385 47 642 290

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

OIB: 01582703044

MB: 02549301
IBAN: HR8223400091862300007

 

Prijava komunalnih nepravilnosti:

(ekoloških, javne rasvjete, oštećenja na javnim površinama i sl.)

tel. 047 642 288 Jedinstv. upravni odjel

mob. 099 433 9507 Komunalni redar

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


UREDOVNO VRIJEME:

 

radnim danom

07:00 - 15:00 sati

 

 

Obavještavamo vas da će tvrtka DMD Naturalis d.o.o. u suradnji s Općinom Kamanje održati tečaj za profesionalne korisnike za rukovanje i korištenje pesticida na siguran način u skladu s važećim propisima.   Tečaj će se održati 21. i 22. svibnja 2016. godine sa početkom u 16:00 sati u prostorijama Područne škole u Kamanju.

Cijena tečaja s PDV – om:            290,00 kuna
Trošak polaganja ispita                   50,00 kuna
Trošak izrade iskaznice                   30,00 kuna

Troškovi tečaja mogu se uplatiti direktno predavaču.

Potrebna dokumentacija za osposobljavanje:
- kopija osobne
- potvrda o školovanju (minimalno osnovna škola)
- OIB

Za dodatne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje na broja telefona: 047 642 288 ili direktno predavaču na broj telefona 01 375 8225.

Obavještavamo roditelje da su započeli upisi djece u Dječji vrtić Čarolija - Žakanje za pedagošku godinu 2016/2017.
Pozivaju se roditelji predškolske djece, (predškolci – djeca koja će do 31. ožujka 2017. god. navršiti 6 godina – školski obveznici), a koji nisu obuhvaćeni redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u predškolu.
Upisi traju od 05. svibnja  do 20. svibnja 2016.g.

carolija

Odluka o upisu u DV Čarolija

Prijava za upis

Program predškole u cjelosti je financiran iz Proračuna Općine Kamanje za djecu koja imaju prebivalište na području općine Kamanje.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN BR. 86/08 i 61/11) i Planu prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje za 2016. godinu (KLASA: 100-01/15-01/03, URBROJ: 2133/22-01-16-41 od dana 04.04.2016. godine) načelnik Općine Kamanje raspisuje
 
                                                                      J A V N I  P O Z I V
 
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje u trajanju od 12 mjeseci,  s punim radnim vremenom,  za slijedeće radno mjesto:
 
- radno mjesto: stručni suradnik/suradnica za računovodstvo i financije:
                            - Viši referent/referentica ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera (VI stupanj –
                              VŠS ili prvostupnik) – 1 osoba (m/ž)
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) te za njih ne smiju postojati  zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).
U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti slijedeće:
- Životopis
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe)
- Dokaz o HR državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice  ili putovnice)
- Potvrda o nekažnjavanju
- Dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog ili radnog iskustva
- Uvjerenje o nezaposlenosti HZZ-a
 
Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.
Prijave po ovom Pozivu podnose se do 25.04.2016. na adresu:
Općina Kamanje,  Kamanje 106, 47282 Kamanje
s naznakom "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa"
 
Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

danak anđelimaPod pokroviteljstvom Hrvatskog audiovizualnog centra i u suradnji s Upravnim odjelom za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju Karlovačke županije, Gradskom knjižnicom “Ivan Goran Kovačić”, Hrvatskim filmskim savezom, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Duga Resa, Gradskim kazalištem “Zorin dom”, te općinama Kinoklub Karlovac i ove godine organiziran Filmski EU tjedan povodom Dana Europe.
U prostorijama DVD-a Kamanje prikazivati će se film "Danak anđelima", u nedjelju, 08.05.2016.g. sa početkom u 18:00 sati.
Ulaz je slobodan, te nam se pridružite uz film i besplatne kokice.

Obavještavamo Vas da se krupni otpad ove godine besplatno odvozi prema slijedećem rasporedu:
24.03.2016. (četvrtak) za naselja Kamanje, Orljakovo, Reštovo, Mali Vrh i Preseka Ozaljska
31.03. 2016. (četvrtak) za naselja Brlog Ozaljski i Veliki Vrh KamanjskiIzvan ovog termina odvozi se uz plaćanje.
Glomaznim otpadom se smatra: plastika (stolice, posude...), drvenarija (namještaj, palete...), metal (posuđe, stolovi...), ostalo (madraci, kauči...)
Glomaznim otpadom se ne smatra: građevinski otpad (šuta, cigla, beton...), opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi, pesticidi te pripadajuća ambalaža...), akumulatori, električni i elektronski otpad
Za domaćinstva se, na poziv, vrši besplatan odvoz slijedećeg otpada:
Azbestne ploče (CIAK): nazvati na 0800 0003 ili 01 3794 451
Gume (Cezar Karlovac): nazvati na 645 477 ili 099 310 3563
Elektronički i električni otpad: nazvati 0800 444 110
Molimo da na zelenim otocima razvrstavate papir, staklo, PET-ambalažu i limenke kako je propisano jer se samo tako razvrstan može iskoristiti kao sirovina.
Koristimo ove mogućnosti koje imamo za zbrinjavanje otpada, nema potrebe da trujemo sebe i svoj životni okoliš!
Budite i Vi za čist, ljepši i zdraviji okoliš!

  • Zgrada općine
  • Kamanje iz zraka
  • Crkva
  • Kamanje
  • Park
  • Dječje igralište
  • Spilja Vrlovka
  • Stara kuća
  • Zgrada općine
  • Kamanje