JAVNI POZIV: Prijavite građevine koje sadrže azbest

18.01.2019

Općina Kamanje poziva sve vlasnike / korisnike građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal (kuće, pomoćni objekti, poljoprivredni i gospospodarski objekti i sl.) da dostave podatke o lokacijama tih građevina, kao i podatke o procjeni količine, vrste i stanju materijala za koje je izvjesno da će postati azbestni otpad. Općina Kamanje podatke o građevinama koje sadrže azbest prikuplja temeljem članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16) te ih je obvezan dostaviti  Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema navedenom Pravilniku, vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, dužni su odazvati se pozivu i dostaviti zatražene podatke, a sve s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest. Rok za prijavu je 1. ožujka 2019. godine dostavom prijavnog obrasca  - Prijava građevina u kojima se nalazi azbest na području Općine Kamanje“.

Popunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

  • osobno u Općinu Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje
  • poštom na adresu: Općinu Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje
  • elektroničkim putem na e-mail: opcina.kamanje@kamanje.hr

Pozivamo Vas stoga da se dostavom podataka o građevini koja sadrži azbest, a kojoj ste vlasnik / korisnik, uključite u planiranje sustava gospodarenja otpadom jer pravilnim i savjesnim gospodarenjem otpadom doprinosimo očuvanju okoliša i našeg zdravlja.  Odgovor na pitanje što je azbest potražite na mrežnim stranicama http://www.fzoeu.hr/