POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA - UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA OPĆINE KAMANJE

20.10.2017

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
 
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za imenovanje
Upravitelja vlastitog pogona Općine Kamanje objavljenog u Narodnim Novinama br. 99
   
        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u
Općini Kamanje, Kamanje 106, u vijećnici Općine Kamanje, dana
   
Ponedjeljak, 23. listopad 2017. godine u 09:00 h
   
        Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. 
        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 
        Ovaj poziv objavit će se na web stranicama Općine Kamanje, www.kamanje.hr
     
Povjerenstvo za provedbu izbora