ODVOZ KRUPNOG OTPADA

12.03.2019

Poštovani mještani Općine Kamanje,

obavještavamo Vas da će se odvoz krupnog otpada na području Općine Kamanje vršiti prema slijedećem rasporedu:

  • 18.03.2019. godine - Kamanje, Orljakovo, Reštovo, M.Vrh, Preseka
  • 25.03.2019. godine - Brlog, V.Vrh

Glomaznim otpadom se smatra: plastika (stolice, posude...), drvenarija (namještaj, palete...), metal (posuđe, stolovi...), ostalo (madraci, kauči...)

Glomaznim otpadom se ne smatra: građevinski otpad (šuta, cigla, beton...), opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi, pesticidi te pripadajuća ambalaža...), akumulatori, električni i elektronski otpad.

Za domaćinstva se, na poziv, vrši besplatan odvoz slijedećeg otpada:
Azbestne ploče (CIAK): nazvati na 0800 0003 ili 01 3794 451
Gume (Cezar Karlovac): nazvati na 645 477 ili 099 310 3563
Elektronički i električni otpad: nazvati 0800 444 110
Molimo da na zelenim otocima razvrstavate papir, staklo, PET-ambalažu i limenke kako je propisano jer se samo tako razvrstan može iskoristiti kao sirovina.
Koristimo ove mogućnosti koje imamo za zbrinjavanje otpada, nema potrebe da trujemo sebe i svoj životni okoliš!
 

 Budite i Vi za čist, ljepši i zdraviji okoliš!