Planirani privremeni prekidi opskrbe električne energije

21.03.2019

Zbog planiranih radova na 35 kV postrojenju subotu 23.03.2019. u vremenu od 07-17 sati, doći će do povremenih kratkotrajnih prekida u napajanju električnom energijom na cijelom terenu TJ Ozalj.