Obveza izdavanja e-Računa od 1.7.2019.

14.06.2019

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn).
Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave (Općini Kamanje) isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.
Budući da nakon ovog datuma Općina Kamanje neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom, za implementaciju elektroničkih računa jednako se moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici koji s njima posluju.
 
Sa danom 01.12.2018. g. Općina Kamanje omogućila je zaprimanje elektroničkih računa putem centralnog sustava FINA – e.
 
Od 1. 7. 2019. godine Općina Kamanje će kao obveznik javne nabava sve elektroničke račune zaprimati isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun.
Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem ostalih davatelje usluge, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.
Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema centralnom sustavu Fine e-Račun za državu, možete pronaći na Fininim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.