OBAVIJEST VEZANA UZ IZDAVANJE PROPUSNICA

24.03.2020

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH od 23. ožujka 2020.g. o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, KLASA: 810-06//20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-14, kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, Općina Kamanje i Stožer civilne zaštite općine Kamanje daju građanima upute u svezi ishođenja propusnica.

Građanima s prebivalištem na području općine Kamanje, kojima se izdaje propusnica temeljem točke 2e (iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i ostalih potrepština), Stožer civilne zaštite općine Kamanje izdaje propusnice na način da se zahtjev podnese na e-mal Općine Kamanje opcina.kamanje@kamanje.hr  ili  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje, radnim danom od 08 do 12 sati uz pridržavanje svih mjera zaštite od zaraze (obavezno na ulazu u Općinsku zgradu dezinficirati ruke te nositi zaštitne maske). Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se samo u slučaju vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština s valjanom argumentacijom, te će Stožer samo i isključivo u opravdanim razlozima strogo poštivajući Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, te uz prethodnu provjeru navoda i zahtjeva kod mjesnih odbora, a po potrebi i drugih službi izdati propusnicu.

Svi oni koji trebaju propusnicu radi obavljanja posla trebaju se obratiti svojim poslodavcima.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH moraju se poštovati sljedeće mjere: socijalnog distanciranja, ne zadržavanja na javnim prostorima, uz posjedovanje valjane propusnice.

Napominjemo da je kretanje svih građana koji imaju mjesto prebivališta i stalni boravak na području općine Kamanje, znači u svim naseljima u sastavu Općine Kamanje, slobodno na području Općine, dok za izlazak van područja Općine vrijede odredbe iz donesene Odluke nacionalnog Stožera civilne zaštite RH, te trebaju propusnicu koju izdaje poslodavac, liječnik ili općinski stožer civilne zaštite, zavisno od ingerencije. Iznimno, nije potrebno tražiti propusnicu za kretanje na području općina Ribnik i Žakanje, te grada Ozlja.

Molimo da se ovome pristupa ozbiljno, da se zahtjevi podnose samo i isključivo u opravdanim slučajevima, u protivnom će se zagušiti sam proces izdavanja.
Molimo da se ova mjera shvati i prihvati kao takva i da se prema njoj svi ponašamo odgovorno na način da poštujemo sve u njoj propisano i time doprinesemo što manjem broju oboljelih. Provedbu će kontrolirati policija i članovi Stožera civilne zaštite općine Kamanje.

Zahtjev za izdavanje propusnice 

ODLUKA O ZABRANI napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH