JAVNI POZIV ZA JAVNE RADOVE

23.11.2017

Općina Kamanje raspisala je 23.11.2017.  godine, Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova,  programa „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Općine Kamanje“ za 2 izvršitelja.
Zbog kratkih rokova koji su uvjetovani od HZZ-a, rok za prijavu kandidata je do četvrtka 30. studenoga do kada zainteresirani mogu dostaviti potrebnu dokumentaciju osobno u prostorije Općine Kamanje ili poštom na adresu: OPĆINA KAMANJE, KAMANJE 106, 47282 KAMANJE
Program pod nazivom „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Općine Kamanje“  koji će se provoditi na području Općine Kamanje u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove uređenja nerazvrstanih putova, čišćenja drveća i niskog raslinja, saniranja divljih odlagališta otpada, održavanja poljskih i šumskih  putova, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka te čišćenja kanala u cilju prevencije požara i bujičnih poplava. U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, poput snijega i sličnih pojava nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom Javnog rada, osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove, poput čišćenja snijega, čišćenja i održavanja zatvorenih prostora u vlasništvu Općine, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.
Vremenski period u kojem će osobe biti uključene u javni rad na području Općine Kamanje je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s HZZ-om.
Informacije o uvjetima prijave na natječaj i ciljanim skupinama se mogu provjeriti kod djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje http://mjere.hr/mjere/javni-rad/ 
Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koja je radila u Javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.
U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sljedeće priloge:  životopis, presliku osobne iskaznice i dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome)
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O vremenu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i /ili kontakt broja telefona navedenog u prijavi.
Javni poziv je objavljen i na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Puni tekst Javnog poziva nalazi se u OVDJE.