Poziv - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

30.11.2017

Pozivamo kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto Stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti - SSS na razgovor sa načelnikom Općine koji će se održati

 u ponedjeljak 04.12.2017. u 09:00 sati u zgradi Općine Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje