Javna savjetovanja o nacrtima Programa za 2018. godinu

05.12.2017

Otvaraju se javna savjetovanja o nacrtima Programa za 2018. godinu. Pozivamo Vas da se uključite u javno savjetovanje koje je otvoreno od 05. prosinca 2017. godine do 16. prosinca 2017. godine.
Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na Obrascu za sudjelovanje, na adresu: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje ili na mail adresu:  opcina.kamanje@kamanje.hr


Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrti Programa za 2018. godinu
NACRT - Program izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
NACRT - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
NACRT - Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu
NACRT - Socijalni program Općine Kamanje za 2018. godinu