POZIV NA JAVNI UVID – PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE

02.05.2018

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Kamanje objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Općina Kamanje izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kamanje (u daljnjem tekstu: Program).
 
Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 04. do 18. svibnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u Jedinstveno upravnom odjelu. Program je također objavljen na internetskoj stranici Općine Kamanje (http://www.kamanje.hr/7/153/Aktualna-savjetovanja).
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (18.svibnja 2018. godine) O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Kamanje u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Kamanje ili poštom, zaključno s 18. svibnjem 2018. godine.