Strategija "KARLOVAC - PAMETNI GRAD"

03.07.2018

Karlovačka županija je započela s pripremnim aktivnostima vezanim uz projekt "Pametna županija". U projekt će biti uključena županijska uprava, ali i svi gradovi i općine Karlovačke županije.
Grad Karlovac je 2017. godine započeo projekt "Smart city", a tijekom razvoja ovog projekta stečena su dragocjena iskustva koja će se primijeniti i u projektu "Pametna županija".
Pozivamo zainteresiranu javnost da se prijavi za on-line savjetovanje tj WEBINAR na temu Strategija razvoja Pametnog Grada Karlovca, koji će se održati u srijedu, 4. srpnja 2018. od 14:00  do 14:45 sati.
Isto tako Vas pozivam da se uključite u e-savjetovanje o istoj temi, koje traje do 10.7.2018. godine.
Više informacija imate na poveznici:
http://www.karlovac.hr/vazne-poveznice/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/strategija-karlovac-pametni-grad/14549