Fiskalna odgovornost

U skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti načelnik Općine Kamanje donosi: 

 

Temljem članka 43. Statuta Općine Kamanje i članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru načelnik Općine Kamanje donosi: