Popis ugovora

U svrhu transparentonosti rada Općine Kamanje, objavljujemo podatke o svim ugovorima i dodacima ugovora o poslovima koje je Općina Kamanje sklopila s fizičkim ili pravnim osobama.

Evidencija sklopljenih ugovora na dan 30.06.2017. godine
Evidencija sklopljenih ugovora za 2016. godinu
Evidencija sklopljenih ugovora za 2015. godinu
Evidencija sklopljenih ugovora za 2014. godinu
Evidencija sklopljenih ugovora za 2013. godinu