Proračun

  • 2019. GODINA
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2019. godinu, xls., pdf.
Proračun Općine Kamanje za 2019. godinu, pdfword 
Nacrt - Proračun Općine Kamanje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  • 2018. GODINA
Odluka o preraspodjeli sredstava u 2018. godini
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu, pdf. xls.
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu, pdf. xls.
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu
Proračun Općine Kamanje za 2018. godinu, pdf. xls.
  • 2017. GODINA
Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2017. godinu, pdf. doc.
Odluka o preraspodjeli sredstava u 2017. godini
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2017. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2017. godinu
Proračun Općine Kamanje za 2017. godinu
Nacrt Proračuna Općine Kamanje za 2017. godinu

  • 2016. GODINA
Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2016. godinu
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2016. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2016. godinu
Proračun Općine Kamanje za 2016. godinu
Nacrt Proračuna Općine Kamanje za 2016. godinu


  • 2015. GODINA
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2015. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2015. godinu
Proračun Općine Kamanje za 2015. godinu


  • 2014. GODINA
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2014. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2014. godinu
Proračun Općine Kamanje za 2014. godinu


  • 2013. GODINA
Proračun Općine Kamanje za 2013. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2013. godinu