Aktualna savjetovanja

Datum objave: 07.01.2019. godine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE

Otvara se e-savjetovanje o donošenju Odluke o komunalnoj naknadi, Odluke o komunalnom doprinosu, Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kamanje i Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj. Pozivamo Vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 07. siječnja 2019. do 25. siječnja 2019.god. u 13,00 sati.

Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na Obrascu za sudjelovanje, na adresu:Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje ili na mail adresu:  opcina.kamanje@kamanje.hr 

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

NACRT - Odluka o komunalnoj naknadi
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi
NACRT - Odluka o komunalnom doprinosu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu
NACRT-Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Kamanje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kamanje
NACRT-Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnossno po smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

************************************************************************************************

Datum objave: 07.01.2019. godine

POZIV NA JAVNI UVID – NOVOG PRIJEDLOGA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Kamanje izlaže na javni uvid novi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kamanje (u daljnjem tekstu: Program).
 
Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 07.01.2019. do 21.01.2019.  godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u Jedinstveno upravnom odjelu. 
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (21. siječnja 2019. godine) O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Kamanje. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Kamanje ili poštom, zaključno s 21.01.2019. godine.
Novi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Kamanje
Prilog 1. Popis poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju