Završena savjetovanja

Datum objave: 07.01.2019. godine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE

Otvara se e-savjetovanje o donošenju Odluke o komunalnoj naknadi, Odluke o komunalnom doprinosu, Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kamanje i Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj. Pozivamo Vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 07. siječnja 2019. do 25. siječnja 2019.god. u 13,00 sati.

Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na Obrascu za sudjelovanje, na adresu:Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje ili na mail adresu:  opcina.kamanje@kamanje.hr 

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

NACRT - Odluka o komunalnoj naknadi
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi
NACRT - Odluka o komunalnom doprinosu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu
NACRT-Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Kamanje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kamanje
NACRT-Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnossno po smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

************************************************************************************************

Datum objave: 07.01.2019. godine

POZIV NA JAVNI UVID – NOVOG PRIJEDLOGA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Kamanje izlaže na javni uvid novi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kamanje (u daljnjem tekstu: Program).Program je ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede te će nakon odlučivanja o prigovorima na Općinskom vijeću donijeti ispravljen Program i dostaviti Ministarstvu na suglasnost i županiji na mišljenje.
 
Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 07.01.2019. do 21.01.2019.  godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u Jedinstveno upravnom odjelu. 
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (21. siječnja 2019. godine) O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Kamanje. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Kamanje ili poštom, zaključno s 21.01.2019. godine.
Izvješće o provedenom E-savjetovanju - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Novi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Kamanje
Prilog 1. Popis poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

***********************************************************************************************

Datum objave: 14.11.2018.
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U
POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA OPĆINE KAMANJE ZA 2019. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU
Otvara se e-savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Kamanje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu te nacrtu Plana razvojnih programa. Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 14. studenog 2018. do 14. prosinca 2018.god. u 10,00 sati.
Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na Obrascu za sudjelovanje, na adresu:Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje ili na mail adresu:  opcina.kamanje@kamanje.hr 
Anonimne primjedbe neće se razmatrati.
Nacrt - Proračun Općine Kamanje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju-Nacrt Proračuna za 2019. s projekcijama za 2020.i 2021.
Izvješće o provedenom E-savjetovanju - Proračun za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.

*********************************************************************************************

Datum objave: 13.08.2018.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kamanje

********************************************************************************************************

Datum objave: 01.08.2018.

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU KAMANJE

Od danas je na savjetovanju s javnošću Nacrt Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kamanje.

Prilozi Programa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dostupni su za javni uvid u Općini Kamanje, Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje, Kamanje 106.

Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: opcina.kamanje@kamanje.hr

Savjetovanje s javnošću traje od 01.08.2018. do 17.08.2018.,a sva dokumentacija se nalazi ovdje:

***********************************************************************************************

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU KAMANJE

Od danas je na savjetovanju s javnošću Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kamanje.

Prilozi Programa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dostupni su za javni uvid u Općini Kamanje, Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje, Kamanje 106.

Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: opcina.kamanje@kamanje.hr

Savjetovanje s javnošću traje od 04.05.2018. do 18.05.2018.,a sva dokumentacija se nalazi ovdje:

**************************************************************************************************

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KAMANJE ZA RAZDOBLJE 2017.- 2022. GODINE

Obavještava se zainteresirana javnost da je u postupku izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Kamanje za razdoblje 2017. – 2022. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dati zaključno do 02. ožujka 2018. godine, a sve informacije o načinu sudjelovanja i uvid u nacrt Plana mogu se izvršiti na stranicama općine, www.kamanje.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje.

*****************************************************************************************

ŠIROKOPOJASNI INTERNET - JAVNA RASPRAVA (JAVNO SAVJETOVANJE)

Obavještavamo Vas da od 22. siječnja do 23. veljače 2018. traje javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje (područje Projekta 2). Projektni dokumenti za javnu raspravu dostupni su na mrežnim stranicama Karlovačke županije (https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/javna-rasprava-projekt-2.html). 

*********************************************************************************************************************

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) te članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17) izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kamanje.

Kako se predloženom Odlukom propisuju odredbe kojima se uređuje pružanje javne usluge koja je usluga od općeg interesa, prava i obveze korisnika usluga kao i pitanja koja su od  interesa za opću dobrobit, sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, br. 140/09) provodi se savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti.

Primjedbe i prijedloge možete dostaviti putem obrasca u privitku na adresu elektronske pošte opcina.kamanje@kamanje.hr najkasnije do 26. siječnja 2018. godine, po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe i prijedlozi  biti će javno dostupni na službenoj mrežnoj stranici Općine Kamanje (www.kamanje.hr). Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca, a anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari se neće objaviti.

Izvješće o provedenom E-savjetovanju - Komunalni otpad
NACRT- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kamanje
ZAKLJUČAK o upućivanju nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na savjetovanje s javnošću
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

***************************************************************************************

JAVNA SAVJETOVANJA O NACRTIMA PROGRAMA ZA 2018. GODINU

Otvaraju se javna savjetovanja o nacrtima Programa za 2018. godinu. Pozivamo Vas da se uključite u javno savjetovanje koje je otvoreno od 05. prosinca 2017. godine do 16. prosinca 2017. godine.

Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na Obrascu za sudjelovanje, na adresu: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje ili na mail adresu:  opcina.kamanje@kamanje.hr
NACRT - Socijalni program Općine Kamanje za 2018. godinu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrti Programa za 2018. godinu
Izvješće o provedenom E-savjetovanju - Socijalni program Općine Kamanje za 2018. godinu
NACRT - Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrti Programa za 2018. godinu
Izvješće o provedenom E-savjetovanju - Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu
NACRT - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrti Programa za 2018. godinu
Izvješće o provedenom E-savjetovanju - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
NACRT - Program izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Nacrti Programa za 2018. godinu
Izvješće o provedenom E-savjetovanju - Program izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

**************************************************************************************

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI I ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA ZA ODREĐIVANJE VISINE KOMUNALNE NAKNADE

Otvara se e-savjetovanje o donošenju Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda za određivanje visine komunalne naknade. Pozivamo Vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 16. studenog 2017. do 16. prosinca 2017.god. u 10,00 sati.

Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na Obrascu za sudjelovanje, na adresu:Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje ili na mail adresu:  opcina.kamanje@kamanje.hr 

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

NACRT - Odluka o komunalnoj naknadi
NACRT - Odluka o vrijednosti boda
Izvješće o provedenom E-savjetovanju - Komunalna naknada i bod visine komunalne naknade

****************************************************************************************

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U
POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA OPĆINE KAMANJE ZA 2018. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU
Otvara se e-savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu te nacrtu Plana razvojnih programa. Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 13. studenog 2017. do 13. prosinca 2017.god. u 10,00 sati.
Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na Obrascu za sudjelovanje, na adresu:Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje ili na mail adresu:  opcina.kamanje@kamanje.hr 
Anonimne primjedbe neće se razmatrati.
NACRT PRORAČUNA OPĆINE KAMANJE za 2018.g. i projekcijama za 2019.g. i 2020. g.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 
Izvješće o provedenom E-savjetovanju - Proračun za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.