Izmjene i dopune PPUO Kamanje

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja

Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem


Općina Kamanje započela je provedba projekta „II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem u ukupnom iznosu od 77.500,00 kuna kroz Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, Operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“. Provedbu izrade plana izvodi tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

********************************************************************************************

27. svibnja 2019. - Izvješće o provedenoj Ponovnoj Javnoj raspravi

Izvješće o Ponovnoj javnoj raspravi

06. svibnja 2019. - Otvara se pnovna javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje  sa smanjenim sadržajem. Javna rasprava traje od 06.05.2019. do 15.05.2019. godine. Više detalja pogledajte na:

http://www.kamanje.hr/1/v/128/PONOVNA-JAVNA-RASPRAVA-o-prijedlogu-II.-Izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-uredjenja-Opcine-Kamanje-sa-smanjenim-sadrzajem

23. travnja 2019. - Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi

Izvješće o Javnoj raspravi

25. ožujka 2019. - Otvara se javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje  sa smanjenim sadržajem. Javna rasprava traje od 25.03.2019. do 08.04.2019. godine. Više detalja pogledajte na:

http://www.kamanje.hr/1/v/121/JAVNA-RASPRAVA-o-prijedlogu-II.-Izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-uredjenja-Opcine-Kamanje-sa-smanjenim-sadrzajem


06. rujna 2018.- Općinski načelnik Općine Kamanje donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti startešku procjeneu utjecaja na okoliš za potrebe II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš PPUO Kamanje

06.rujna 2018. - Zaprimljeno je mišljenje Karlovačke županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene - II Izmjene i dopune PPUO Kamanje

07. svibnja 2018. - Općinski načelnik Općine Kamanje donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi starteške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje 

Odluka o započinjanju postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje

Prilog II- Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

30. lipnja 2017. - Zaprimljeno je mišljenje Karlovačke županije da za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Mišljenje o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš - II Izmjene i dopune PPUO Kamanje

30. lipnja 2017.- Općinsko vijeće Općine Kamanje je na 2. jednici održanoj 30.06.2017. godine donijelo Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem