Izmjene i dopune PPUO Kamanje

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

Općina Kamanje započela je provedba projekta „II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem u ukupnom iznosu od 77.500,00 kuna kroz Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, Operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“. Provedbu izrade plana izvodi tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

Načelnik Općine Kamanje
Damir Mateljan