Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma

Započeli radovi na projektu „ Rekonstrukcije dijela vatrogasnog doma u dječji vrtić u Kamanju" u ukupnom iznosu od 2.019.150,48 kuna kroz Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacija 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu “. Radove izvodi Gradbeništvo Žokvić s.p. iz Črnomlja, Slovenija.