Upravljanje i raspolaganje imovinom

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kamanje donosi se za potrebe Općine Kamanje. Strategija određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine u razdoblju od 2016. do 2021. godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kamanje 2016.-2021.