Mjesni odbori

Mjesni odbor osniva se Statutom Jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Na području Općine Kamanje ustrojena su četiri mjesna odbora i to:

Mjesni odbor Kamanje - obuhvaća naselja Kamanje, Mali Vrh, Veliki Vrh i Preseku Ozaljsku.
Predsjednik: Stipančić Robert (mob. 098 402 327)
Članovi: Martin Nemanič (tel. 758 806)
             Ivica Matešić (mob. 098 900 57 49)
             Blaž Bratina (mob. 099 514 0817)
             Stjepan Matešić (mob 098 370 665
             Branko Mihalić (tel.758 930)
             Darko Mateljan (mob. 099 676 1748)

Mjesni odbor Orljakovo - za naselje Orljakovo
Predsjednik:Josip Petrina (mob. 098 595 028)
Članovi: Branko Petrina (tel. 758 643)
             Josip Ribarić (mob. 098 632 917)
             Zvonko Petrina (mob. 098 167 25 45)
             Dragutin Zmaić (tel. 758 655)

Mjesni odbor Brlog Ozaljski - za naselje Brlog Ozaljski
Predsjednik:Josip Markuš (mob. 098 308 283)
Članovi: Velimir Rajković (759 087
             Vladimir Ivančić (tel. 758 972)

Mjesni odbor Reštovo - za naselje Reštovo
PredsjednikJosip Vardijan (mob. 098 352 860)
Članovi: Blaž Novosel (mob. 098 902 00 34)
             Stjepan Novosel (mob. 098 976 17 15)
             Dražen Vuzen (tel. 758 985)
             Ivica Ivančić (mob. 098 767 088)

Podaci o Mjesnim odborima