Poljoprivreda

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 4. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 05/17), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/18-01/14, URBROJ: 525-07/0882-18-2 od 02. veljače 2018. godine i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11 i 01/13), Općinski načelnik Općine Kamanje dana 19.02.2018. godine, raspisuje
 
J A V N I  P O Z I V
 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu
IZMJENE I DOPUNE - Javni poziv - poljoprivreda 2018
Javni poziv - poljoprivreda 2018
*Obrazac zahtjeva - poljoprivreda 2018
*Obrazac zahtjeva - ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
*Izjava o korištenim potporama male vrijednosti - poljoprivreda 2018
Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu
Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu

******************************************************************************************

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 4. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2017. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 05/16), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2017. godinu Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/17-01/18, URBROJ: 525-07/0212-17-2 od 30. siječnja 2017. godine i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11 i 01/13), Općinski načelnik Općine Kamanje dana 08.02.2017. godine, raspisuje
 
J A V N I  P O Z I V 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2017. godinu
*Javni poziv
*Obrazac zahtjeva
*Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2017. godinu

Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2016. godinu