Socijalni programi

Poštovani roditelji!

Općina Kamanje na svom području nema organiziran vrtićki program, a prostor za sam vrtić tek se rekonstruira te će biti potrebno još neko vrijeme da se isti stavi u funkciju.
Čuvanje djece odnosno dadiljanje organizirano je od strane Obrta za čuvanje djece "Vesela panda", vlasnice Mirjane Klemenić iz Kamanja.
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
-ispunjenu Prijavu na propisanom obrascu (obrazac Prijave)
-izvadak iz matice rođenih ili rodni list za dijete
-preslike osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu oba roditelja,
-presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu za dijete,
-potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da roditelji rade,
-dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (navedeni u Prijavi).Općina Kamanje sufinancirati će čuvanje djece u 60%-tnom iznosu od pune cijene čuvanja.
Za sve detaljnije informacije možete se obratiti Mirjani Klemenić na broj mobitela: 099 5093 860 ili na e-mail: mirjanaklemenic@yahoo.com