Javna nabava

JAVNA NABAVA - ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Dana, 13. studenoga 2017. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni potupak javne nabave za predmet nabave koji obuhvaća pružanje usluga arheološkog istraživanja sukladno projektu “Iskustvo tajne voda”, akronim MISTERION koji je  sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) u okviru Programa sudjelovanja Interreg V-A Slovenija -  Hrvatska 2014−2020. Detalje o projektu možete pronaći na linku https://www.misterion.si/hr/ 

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na slijedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/-span-stylecolor-be0b04elektronicki-oglasnik-javne-nabave-republike-hrvatskespan/0/19/1/

***************************************************************************

JAVNA NABAVA - NABAVA TRAKTORA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Dana, 10. srpnja 2017. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni postupak javne nabave za predmet koji obuhvaća nabavku traktora za komunalne djelatnosti.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na slijedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/-span-stylecolor-be0b04elektronicki-oglasnik-javne-nabave-republike-hrvatskespan/0/19/1/

****************************************************************************

STATISTIČKA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Temeljem Zaključka Vlade RH („Narodne Novine“ broj 32/11), a u svezi s člankom 20. Stavka 1. Točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ broj 172/03 i 144/10) javni naručitelj Općine Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje, MB: 02549301, OBJAVLJUJE OBRAZAC Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirni sporazum-ažurirano na dan 28.02.2018.


SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Članak 76. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj: 120/16) propisuje:

Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:
  1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.
stoga u Općini Kamanje
ne postoje gospodarski subjekti
s kojima Općina Kamanje kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbe
članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj: 120/16)  

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - NAČELNIK