Javna nabava

STATISTIČKA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Temeljem Zaključka Vlade RH („Narodne Novine“ broj 32/11), a u svezi s člankom 20. Stavka 1. Točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ broj 172/03 i 144/10) javni naručitelj Općine Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje, MB: 02549301, OBJAVLJUJE OBRAZAC Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

OBRAZAC - Registar ugovora i OS


SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Članak 76. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj: 120/16) propisuje:

Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:
  1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.
stoga u Općini Kamanje
ne postoje gospodarski subjekti
s kojima Općina Kamanje kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbe
članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj: 120/16)