Bagatelna nabava


Sukladno članku 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ("Glasnik općine Kamanje" 02/17) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta. Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama

2018.
Poziv na dostavu ponuda - Ev.br. nabave: JED-04/2018 - II Izmjene i dopune PPUO Kamanje sa smanjenim sadržajem

 

2017.  

Poziv na dostavu ponuda - ponovljeni postupak - za prilagodbu software-a u okviru CEF programa "eINVOICING for Croatian Public Authorities (eICPA) - ev. br. MV-04/2017 PONOVLJENI POSTUPAK 
Obavijest o poništenju postupka -za prilagodbu software-a u okviru CEF programa "eINVOICING for Croatian Public Authorities (eICPA) - ev. br. MV-02/2017 
Poziv na dostavu ponuda - za prilagodbu software-a u okviru CEF programa "eINVOICING for Croatian Public Authorities (eICPA) - ev. br. MV-02/2017 


Tehnička specifikacija

______________________________________

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine" broj 120/16) i članka 2ć. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik općine Kamanje" broj 03/09, 04/11 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Kamanje na 2. sjednici održanoj 30.06.2017. godine, donosi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave