Bagatelna nabava

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine" broj 120/16) i članka 2ć. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik općine Kamanje" broj 03/09, 04/11 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Kamanje na 2. sjednici održanoj 30.06.2017. godine, donosi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave