JAVNI NATJEČAJ za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje

14.02.2019

Na temelju odredbi članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 43. Stat

Saznajte više »

PREDSTAVLJANJE POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA 21.02.2019.

12.02.2019

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“,sukladan tipu operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvo

Saznajte više »

Obavijest o prikupljanju manjih količina otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

07.02.2019

Poštovani građani,

obavještavamo Vas da će se dana 14.02.2019. godine (četvrtak) u vremenskom razdoblju od 08,00 – 16,00 sati u Kamanju na parkiralištu kod crkve Imena Marijina, vršiti prikupljanje manjih količina otpada putem mobilnog reciklažnog dvori&sc

Saznajte više »

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU KAMANJE U 2019. GODINI

07.02.2019

Načelnik Općine Kamanje raspisao je dana 07.02.2019. godine Natječaj za dodjelu financijski potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Kamanje u 2019. godini 

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su od interesa za Općinu Kam

Saznajte više »

Početak radova na izgradnji vrtića u Kamanju

29.01.2019

Uslijed mnogobrojnih (očekivanih) upita koji se odnose na projekt „Rekonstrukcije dijela vatrogasnog doma u dječji vrtić u Kamanju“, obavještavamo javnost da je završen proces javne nabave i potpisan je Ugovor s izvođačem radova te se početak radova planira sredinom v

Saznajte više »

JAVNI POZIV: Prijavite građevine koje sadrže azbest

18.01.2019

Općina Kamanje poziva sve vlasnike / korisnike građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal (kuće, pomoćni objekti, poljoprivredni i gospospodarski objekti i sl.) da dostave podatke o lokacijama tih građevina, kao i podatke o procjeni količine, vrste i stanju materijala

Saznajte više »