Objava biračima povodom izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

28.03.2019

Predsjednica Republike Hrvatske raspisala je izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske Odlukom o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, KLASA: 013-05/19-01/01, URBROJ: 71-06-01/1-19-1 od 25. ožujka 2019.
Odluka Predsjednice Republike Hrvatske o

Saznajte više »

Planirani privremeni prekidi opskrbe električne energije

21.03.2019

Zbog planiranih radova na 35 kV postrojenju subotu 23.03.2019. u vremenu od 07-17 sati, doći će do povremenih kratkotrajnih prekida u napajanju električnom energijom na cijelom terenu TJ Ozalj.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

15.03.2019

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem („Glasnik Općine Kamanje“ br. 02/17), objavljuje se
JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu II. Izm

Saznajte više »

ODVOZ KRUPNOG OTPADA

12.03.2019

Poštovani mještani Općine Kamanje,

obavještavamo Vas da će se odvoz krupnog otpada na području Općine Kamanje vršiti prema slijedećem rasporedu:

  • 18.03.2019. godine - Kamanje, Orljakovo, Reštovo, M.Vrh, Preseka
  • 25.03.2019. godine - Brlog, V.Vrh

Saznajte više »