Modernizacija javne rasvjete u naselju Reštovo

28.11.2017

Općina Kamanje završila je projekt Modernizacija javne rasvjete - IV faza u naselju Reštovo.
Ovim projektom, dotrajala i neučinkovita rasvjetna tijela zamijenjena su novim, energetski učinkovitim LED rasvjetnim tijelima.
Vrijednost projekta iznosila je 248.342,50 kn. Ovaj projekt j

Saznajte više »

Planirani privremeni prekidi opskrbe električne energije

23.11.2017

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova (funkcionalnih ispitivanja) u HE OZALJ, u petak 24.11.2017.od 9 – 15 h, biti povremenih prekida opskrbe električnom energijom na cijelom području Terenske jedinice Ozalj.

JAVNI POZIV ZA JAVNE RADOVE

23.11.2017

Općina Kamanje raspisala je 23.11.2017.  godine, Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova,  programa „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava

Saznajte više »

POZIV NA PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE

22.11.2017

Pozivamo kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto Stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti - SSS na psihologijsko testiranje koje će se održati

 u utorak 28. 11. 2017. u 10:00 sati u z

Saznajte više »

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda za određivanje visine komunalne naknade

16.11.2017

Otvara se e-savjetovanje o donošenju Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda za određivanje visine komunalne naknade. Pozivamo Vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 16. studenog 2017. do 16. prosinca 2017.god. u 10,00 sati.

Sve primjedbe, prijedloge i

Saznajte više »

Vatrogasna vježba - Kamanje 2017

16.11.2017

Kamanje "2017" naziv je vatrogasne vježbe koja će se ove subote, 18.11.2017. godine održati na objektu automehaničarske radione Đino d.o.o. u neposrednoj blizini bistroa Đino, Kamanje 86.
U vježbi će sudjelovati oko 40 vatrogasaca i 10 vozila dobrovoljnih vatrogasnih društava Kamanje, R

Saznajte više »