Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

13.11.2017

Otvara se e-savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu te nacrtu Plana razvojnih programa. Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 13. studenog 2017. do 13. prosinca 2017.god. u 10,00 sati.

Sve primjedbe, pr

Saznajte više »

Javna nabava - arheološka istraživanja

13.11.2017

Dana, 13. studenoga 2017. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni potupak javne nabave za predmet nabave koji obuhvaća pružanje usluga arheološkog istraživanja sukladno projektu “Iskustvo tajne voda”, akronim MISTERION koji je  sufinanciran iz

Saznajte više »

Cirkus

13.11.2017

Veseli cirkus Crazy Show Eldorado ovog će petka 17.11.2017. godine gostovati u Kamanju. Program počinje u 17 sati u Vatrogasnom domu u Kamanju.
Cijena ulaznica:  30,00 kn / dijete
                          40,00 kn / odrasli
Nekad

Saznajte više »

JAVNI NATJEČAJ za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje

07.11.2017

Na temelju odredbi članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 43. Stat

Saznajte više »

Zakonske obaveze skrbnika pasa

06.11.2017

NE NAPUŠTAJ - UDOMI - NE KUPUJ * Cilj je doprijeti do neodgovornih skrbnika pasa, koji do sada nisu mikročipirali svoje pse i za koje postoji realna opasnost da će jednoga dana postati trošak za lokalnu zajednicu. Osim ove osnovne obaveze, na letku je navedena i obaveza kontrole

Saznajte više »

RADOVI NA PRUZI KARLOVAC-KAMANJE

27.10.2017

Zbog sanacije kolosijeka pruga Karlovac – Kamanje – državna granica bit će zatvorena za promet  od 6. do 17. studenoga 2017. godine, osim subote i nedjelje, od 7.40 do 19.30 sati.

U tome razdoblju putnike će na relacijama Karlovac – Bubnjarci i obratno,

Saznajte više »