OBAVIJEST O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NASTAJANJA POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

06.03.2020

Sukladno Odluci Karlovačke županije o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru, KLASA: 021-04/13-01/13, UR.BROJ: 2133/1-08/01-13-14 te Odluke Općinskog vijeća Općine Kamanje o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru izvješćujemo Vas o načinu

Saznajte više »

NAVODNJAVANJE - ISKAZ INTERESA

27.02.2020

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na svome području Karlovačka županija, u suradnji sa Hrvatskim vodama, planira pokrenuti projekt izgradnje javnih sustava navodnjavanja. Javni sustavi navodnjavanja podrazumijevaju sustave do poljoprivrednih parcela, te su isti u vlasništvu

Saznajte više »

Uručena nagrada MO Kamanje

24.02.2020

Tijekom prosinca 2019. i siječnja 2020. prema podacima Azelija eko d.o.o. najbolje rezultate razvrstavanja otpada ostvario je Mjesni odbor Kamanje. U okviru projekta dodijeljena je i nagrada za najbolji mjesni odbor u razvrstavanju otpada te je 19.02. u Kamanju direktor Azelija eko d.o.o. uručio n

Saznajte više »

Predavanje Zdravstveno preventivni programi u Hrvatskoj i Europi

19.02.2020

Karlovački savez sportske rekreacije u suradnji sa HEPA-WHO „  Svjetskom  Zdravstvenom organizacijom” i Health Managementom EFCS „European Federation For Company Sport And Health” organizira predavanje o zdravstveno preventivnim programima u Hrvatskoj i Europi

Saznajte više »

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU KAMANJE U 2020. GODINI

11.02.2020

Načelnik Općine Kamanje raspisao je dana 11.02.2020. godine Natječaj za dodjelu financijski potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Kamanje u 2020. godini.

Prijavitelji imaju pravo na ovaj Natječaj prijaviti najviše 2 (dva) projekta/programa, na razdoblje 30.09.2020

Saznajte više »