Općini Kamanje odobrena sredstva EU za financiranje Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine iz Mjere 07

25.04.2018

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o prihvatljivosti Općini Kamanje za financiranje izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje.
Općini Kamanje je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske iz Podmjere 7.1. »S

Saznajte više »

Sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

25.04.2018

      Općinsko vijeće Općine Kamanje, na svojoj 17. sjednici održanoj 03.05.2016. godine donijelo je:

  • Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
  • Odluku o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru&
  • Saznajte više »

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE

20.04.2018

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) propisano je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbo

Saznajte više »

Upisi u program Dječjeg vrtića Čarolija, Žakanje

11.04.2018

Poštovani roditelji,
Obavještavamo Vas da su u tijeku upisi u programe Dječjeg vrtića Čarolija Žakanje za novu pedagošku 2018./2019. godinu.
Roditelji djece koja već pohađaju neki od programa vrtića podnose Zahtjeve za nastavak korištenja usluga koji će zajedno s s

Saznajte više »

Planirani privremeni prekidi opskrbe električne energije

09.04.2018

HEP ODS d.o.o. Pogon Ozalj obaviještava da će zbog planiranih radova (funkcionalnih ispitivanja) u HE OZALJ, u srijedu 11.4.2018., od 9 – 14 h, biti povremenih prekida opskrbe električnom energijom na cijelom području Terenske jedinice Ozalj.