Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Mjere opreza

22.03.2022

Poštovani mještani Općine Kamanje!
U narednim tjednima, sa početkom toplijih dana, poljoprivrednici će započeti sa radovima na poljoprivrednom zemljištu, isto tako sređivati i čistiti će se vrtove uz stambene objekte.
Temeljem obavijesti MUP-a Ozalj te Komunalnog redarstva upozorilo bi na propuste i štete u koje se obično dešavaju tim radnjama, na što nas podsjećaju iskustva iz prijašnjih godina.
Kao prvo upozorili bi na spaljivanje biljnih ostataka i korova u prirodi.  Općina Kamanje u Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, (Glasnik općine Kamanje 02/2019), člankom  4. propisuje:
- zabranaspaljivanja, prskanje herbicidima ili drugim agrotehničkim mjerama uništavati  korov i više godišnje raslinje sukladno odredbama ove Odluke. Paljenje suhe trave, korova i biljnog otpada provodi se sukladno odredbama posebnog Zakona i Odluke Općinskog vijeća Općine Kamanje
 
Na osnovu toga Odluka o mjerama za sprečavanje požara na otvorenom prostoru, među ostalim, propisuje:
  
-Zabranjeno je u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari kao i ložiti otvorenu vatru bez poduzimanja odgovarajućih mjera opreznosti
-Zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.
-Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama nedjeljom i za vrijeme državnih blagdana.  
-Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - vlasnici odnosno korisnici otvorenog prostora na kojem se namjerava poduzeti radnja spaljivanja, dužni su o tome podnijet prijavu o namjeri spaljivanja  nadležnoj vatrogasnoj postrojbi osim kod spaljivanja  manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 četvornih metara ili do jedan kubični metar tih tvari sakupljenih na jednom mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne prijeti opasnost po život i imovinu ljudi, gdje nije potrebito podnošenje prijave o namjeri spaljivanja ali je važno pridržavati se već navedenih mjera.
 
Spaljivanje suhe trave na velikim površinama, zapuštenim parcelama i sl. po našem mišljenju nije niti korisno niti poželjno, suprotno je važećoj odluci ( moguće je izricanje kazne)  a na sam kasniji rast korova nema gotovo nikakvog učinka, baš suprotno, na spaljenom zemljištu započet će rast korova još bujnije. Svedimo spaljivanje na nužno potrebno, puno biljnog materijala možemo kompostirati i tako ga ponovo iskoristiti a da ne zagađujemo zrak štetnim plinovima ili izazovemo veći požar.
Spaljivanje treba obavljati samo kod mirnog vremena, bez vjetra koji bi mogao nekontrolirano proširiti vatru.
Primijetili smo da se često  kod spaljivanja biljnih ostataka i korova spaljuje i komunalni otpad( papir, plastika, stiropor, odjeća, gume i sl.) što je APSOLUTNO  ZABRANJENO između ostalog  Općinskom odlukom o komunalnom redu, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i  Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
Svjedoci smo neugodnim i ekstremnim klimatskim promjenama koje smo sami izazvali neodgovornim i opasnim ponašanjem i krajnje je vrijeme da se počnemo ponašati odgovorno do prirode koja nas okružuje, dužni smo to zbog sebe,  a još više  zbog  generacija koje će nas naslijediti.
Ovom prilikom Vas ujedno i upozoravamo na eventualne zabrane paljenja na otvorenom koje se donose putem nadležnih tijela Županije u razdobljima povećane opasnosti od širenja požara u prirodi, a koje ćemo objavljivati na službenim stranicama općine a i putem oglasnih ploča i mjesnih odbora.