Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Natječaj za zaposlenje GERONTODOMAĆIN/GERONTODOMAĆICA

12.01.2023

Radno mjesto: GERONTODOMAĆIN/GERONTODOMAĆICA
Mjesto rada: OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 10
Vrsta zaposlenja:
 - Na određeno; novootvoreni poslovi
 - Mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 12.1.2023.
Natječaj vrijedi do: 20.1.2023.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:
 - Osnovna škola niži razred
 - Završena osnovna škola
 - Srednja škola 3 godine
- Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020. UP.02.1.1.16.0167. ''Zaželi i pokreni se'' Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj raspisuje
OGLAS
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ''Zaželi i pokreni se''.
U sklopu projekta ''Zaželi i pokreni se'' predviđeno je zapošljavanje žena ciljanih skupina temeljem projekta Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.
GDCK Ozalj predviđa zapošljavanje 10 žena koje moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su:
- Punoljetnost
- najviše završena srednja škola
- prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

Prednost pri zapošljavanju daje se pripadnicama ranjivih skupina iz natječaja projekta: žene starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina.

Pripadnice ranjivih skupina sukladno kategorijama dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:

Žene od 50 godina i više
- osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice
- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice
- potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

- potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine
- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

- rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika
- potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Opis poslova:

- Pomoć u kući
- Dostava namirnica
- Pomoć u higijeni
- Cijepanje i nošenje drva
- Čišćenje snijega
- Pomoć u održavanju čistoće stambenih prostora krajnjih korisnika
- Pomoć u posredovanju pri ostvarivanju različitih prava
- Pomoć pri oblačenju i svlačenju
- Ostali kućanski poslovi po potrebi krajnjeg korisnika


Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati trebaju priložiti:
-Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
- Zamolbu za posao
- Preslika osobne iskaznice
- Dokaz o državljanstvu – domovnica
- Dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (preslika svjedodžbe)
- Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave natječaja)
- Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) – izdaje – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- Uvjerenje o nekažnjavanju
- Dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ukoliko se prijavljuje žena pripadnica navedene skupine)

Prijave na oglas podnos se u okviru natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj s naznakom ''Prijava na oglas za projekt – Zaželi i pokreni se''.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Poslodavac
Poslodavac: ''HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ''
Kontakt: - Osobni dolazak: Kurilovac 1, 47280 Ozalj
                - Pismena zamolba: Kurilovac 1, 47280 Ozalj