Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Radna tijela

Radna tijela Općinskog vijeća:
  1. Mandatna komisija
  2. Odbor za izbor i imenovanja
  3. Odbor za Statut i Poslovnik
  4. Odbor za proračun i financije
SAZIV 2021.-2025.
MANDATNA KOMISIJA
 
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana. Mandatna komisija bi se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika. Raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava vijećnika. Na konstituirajućoj sjednici izvješćuje o provedenim izborima za Vijeće, kao i podnesenim ostavkama vijećnika, te o vijećnicima koji su stavili mandat u mirovanje i o njihovim zamjenicima.

Odluka-Mandatna komisija

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
 
Odbor za izbor i imenovanja čine predsjednik i dva člana. Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Vijeća u pravilu iz redova vijećnika. Odbor za izbor i imenovanja predlaže predsjednika i potpredsjednika Vijeća, sastav radnih tijela Vijeća i imenovanje predstavnika Vijeća u određena tijela i organizacije ili ustanove.

Odluka-Odbor za izbor i imenovanje

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
 
Odbor za Statut i Poslovnik čine predsjednik i dva člana. Predsjednik Odbora bira se iz redova vijećnika, a članovi se biraju iz reda vijećnika ili iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba. Odbor prati, razmatra i analizira provedbu Statuta i Poslovnika i daje mišljenja i prijedloge o pitanjima statutarne naravi.

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE
 
Odbor za proračun i financije čine predsjednik i dva člana. Predsjednik Odbora bira se iz redova vijećnika, a članovi se biraju iz reda vijećnika ili iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba. Odbor raspravlja o prijedlogu proračuna i obračunima proračuna te prati, razmatra, analizira i raspravlja dinamiku prihoda i troškova proračuna kao i sva ostala pitanja vezana za sustav financiranja Općine, proračuna Općine.

 

******************************************************************************************
SAZIV 2017.-2021.

ODLUKA - Mandatna komisija

ODLUKA - Odbora za izbor i imenovanje

ODLUKA - Odbora za Statut i Poslovnik

ODLUKA - Odbora za Proračun i financije