Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Registar ugovora

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Općina Kamanje kao naručitelj obvezan je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisuje sadržaj, ustrojavanje, ažuriranje te objavu registra ugovora. U Registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a.

Općina Kamanje kao javni naručitelj obvezan je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene voditi u  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Svaki građanin bez prethodne registracije može pregledavati registre ugovora svih javnih naručitelja. 

Registar ugovora nalazi se na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

31.prosinca 2018.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

***************************************************************************************************

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirni sporazum-ažurirano na dan 31.03.2022.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirni sporazum-ažurirano na dan 24.01.2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirni sporazum-ažurirano na dan 08.01.2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirni sporazum-ažurirano na dan 28.02.2018.

Registar ugovora bagatelne nabave za 2017. godinu - ažurirano 13.06.2018

Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu

Registar ugovora bagatelne nabave za 2015. godinu