Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Zakoni i ostali propisiZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA
OPĆINE KAMANJE


Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Općine Kamanje:
 
Opći dio
 
 1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi broj “Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/97 , 2/07 , 4/08 i 5/08 )
 2. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10 – pročišćeni tekst)
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/0160/01129/05109/0736/09,150/11144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11)
 5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)
 6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12)
 7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06125/0616/07,46/10145/1037/1344/13 i 45/13)
 8. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12)
 9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/1161/1127/13 i 48/13 – pročišćeni tekst)
 10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 48/13 – pročišćeni tekst)
 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13)
 12. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103/03118/0641/08130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)
 13. Zakon o radu (“Narodne novine” broj 149/0961/1182/12 i 73/13)
 14. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 59/9694/96114/0386/0875/09 i 143/12)
 15. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/9668/98 , 137/9922/0073/00114/01,79/06141/06146/0838/09153/09 i 143/12)
 16. Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05 i 41/08)
 17. Zakon o trgovačkim društvima (111/9334/99118/03107/07146/08137/ 09111/12 i 68/13)
 18. Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08116/08, 76/09, 114/11 i 68/13)
 19. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09)
 20. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13)
 21. Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10),
 22. Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10)
 23. Zakon o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” broj 174/0479/0738/09 i 127/10)
 24. Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 79/07125/0779/0989/0978/12 i 56/13)
 25. Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 8/9677/9695/97131/9768/9866/9930/00 . – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000., 116/00163/0317/04110/04141/04, 150/05153/05129/06117/0725/0860/0820/1069/10126/11112/1219/13 i 80/13)
 26. Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 26/03125/11 i 112/12)
 27. Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05 i 41/08)
 28. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09)
 29. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama («Narodne novine» broj 137/04)
 
Izgradnja građevina i prostorno uređenje
 
 1. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)
 2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)
 3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)
 4. Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” broj 125/11),
 5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12)
 6. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02)
 7.  Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (“Narodne novine” broj 138/04 i 28/06)
 8. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 21/0957/10126/1048/1181/12 i 68/13)
 9. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10111/10 i 55/12)
 10. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99151/03157/0387/0988/1061/1125/12136/12)
 
Energetska učinkovitost
 
 1. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (“Narodne novine” broj 152/0855/12 i 101/13)
 2. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (“Narodne novine” broj 81/12,29/13 i 78/13)
 
Zaštita okoliša i prirode
 1. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13)
 2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08 i 67/09)
 3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08)
 4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13)
 5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 38/08)
 6. Zakon o zaštiti od buke («Narodne novine» broj 30/09 i 55/13)
 
Komunalno gospodarstvo
 
 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04110/04178/0438/09,79/0949/11 i 144/12)
 2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa («Narodne novine» broj136/06135/1014/11 i 55/12)
 3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/1122/13 i 54/13)
 4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/0848/1074/11 i 80/13)
 5. Zakon o grobljima («Narodne novine» broj 19/98 i 50/12)
 6. Pravilnik o grobljima («Narodne novine» broj 99/02)
 7. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/0637/13 i 125/13)
 8. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 153/09 i 130/11)
 9. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09 i 56/13)
 
Upravljanje nekretninama
 
 1. Zakon o zemljišnim knjigama (“Narodne novine” broj 91/96114/01100/04107/07152/0855/13 i 60/13)
 2. Zakon o izvlaštenju (“Narodne novine” broj 9/9435/94114/0179/0645/11 i 34/12)
 3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11)
 4. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 94/13)
 5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)
 
Financije
 
 1. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12)
 2. Zakon o izvršavanju državnog proračuna (“Narodne novine” broj 139/12, 53/13 i 148/14)
 3. Zakon o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 70/9348/95105/9944/0149/03 – pročišćeni tekst i 177/04)
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 139/10 i 19/14)
 5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (“Narodne novine” broj 141/06)
 6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 147/0818/1178/12136/12, 73/13 i 26/15)
 7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04)
 8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12 i 93/14)
 9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 91/10 i 112/12)
 10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 71/15)
 11. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13)
 12. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 78/15 i 134/15)
 13. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/0495/0557/06146/0880/10, 22/12, 148/13 i 143/14)
 14. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 177/0473/0880/10114/1122/12144/12, 125/13, 148/13 i 143/14)
 15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14)
 16. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12)
 17.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15)
 18. Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (“Narodne novine” broj 9/09 )
 19. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 3/15, 93/15 i 135/15)