Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

GDPR

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12- pročišćeni tekst) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Temeljem članka 18.a Zakona, Općina Kamanje kao voditelj zbirke osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Kamanje:

Suzana Priselac Špeljko, Stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti
- adresa i mjesto rada: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje
- e- mail: opcina.kamanje@kamanje.hr
- službeni telefon broj: 047 642 288
- službeni telefaks broj: 047 642 290

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Politika zaštite osobnih podataka

Pojmovi i definicije GDPR

Kodeks ponašanja voditelja obrade

PROCEDURA u slučaju povrede osobnih podataka ispitanika

PROCEDURA obrade zahtjeva ispitanika za uvid u osobne podatke

IZJAVA O SUGLASNOSTI KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

PRAVILNIK o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije