Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Statut

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 26. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik Općine Kamanje", br. 03/09, 04/11, 01/13, 01/18 i 02/20), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Kamanje na 24. sjednici održanoj dana 11.02.2021.godine, donosi
Statut Općine Kamanje


*****************************************************************************************************

Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i članka 11. Statuta Općine Kamanje («Glasnik OpćineKamanje» broj 13/05), Općinsko vijeće Općine Kamanje,

III izmjene i dopune Statuta Općine Kamanje
II izmjene i dopune Statuta Općine Kamanje
I izmjene i dopune Statuta Općine Kamanje
Statut Općine Kamanje