Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Izmjene i dopune PPUO Kamanje

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja

Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem


Općina Kamanje započela je provedba projekta „II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem u ukupnom iznosu od 77.500,00 kuna kroz Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, Operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“. Provedbu izrade plana izvodi tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

********************************************************************************************

II. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem usvojene su na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje dana 29.07.2019. god.  te objavljene u "Glasniku općine Kamanje" br. 04/19

1. PPUO Kamanje II ID - Površine za razvoj i uređenje
2A. PPUO Kamanje II ID - Promet
2B. PPUO Kamanje II ID - Pošta i elektroničke komunikacije
2C. PPUO Kamanje II ID - Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada
3A. PPUO Kamanje II ID - Područja posebnih uvjeta korištenja
3B. PPUO Kamanje II ID - Područja posebnih ograničenja u korištenju
3C. PPUO Kamanje II ID - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
4A. PPUO Kamanje II ID - k.o. Ozaljski Brlog_Orljakovo
4B. PPUO Kamanje II ID - k.o. Ozaljski Brlog_Reštovo i Brlog Ozaljski
4C. PPUO Kamanje II ID - k.o. Police Pirišće i k.o. Bratovanci Kamanje_Kamanje, Mali Vrh Kamanjski, Veliki Vrh Kamanjski~1
PPUO Kamanje II ID - tekst

 

29. srpnja 2019.Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem 

27. svibnja 2019. - Izvješće o provedenoj Ponovnoj Javnoj raspravi

Izvješće o Ponovnoj javnoj raspravi

06. svibnja 2019. - Otvara se pnovna javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje  sa smanjenim sadržajem. Javna rasprava traje od 06.05.2019. do 15.05.2019. godine. Više detalja pogledajte na:

https://www.kamanje.hr/1/v/128/PONOVNA-JAVNA-RASPRAVA-o-prijedlogu-II.-Izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-uredjenja-Opcine-Kamanje-sa-smanjenim-sadrzajem

23. travnja 2019. - Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi

Izvješće o Javnoj raspravi

25. ožujka 2019. - Otvara se javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje  sa smanjenim sadržajem. Javna rasprava traje od 25.03.2019. do 08.04.2019. godine. Više detalja pogledajte na:

https://www.kamanje.hr/1/v/121/JAVNA-RASPRAVA-o-prijedlogu-II.-Izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-uredjenja-Opcine-Kamanje-sa-smanjenim-sadrzajem


06. rujna 2018.- Općinski načelnik Općine Kamanje donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti startešku procjeneu utjecaja na okoliš za potrebe II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš PPUO Kamanje

06.rujna 2018. - Zaprimljeno je mišljenje Karlovačke županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene - II Izmjene i dopune PPUO Kamanje

07. svibnja 2018. - Općinski načelnik Općine Kamanje donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi starteške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje 

Odluka o započinjanju postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje

Prilog II- Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

30. lipnja 2017. - Zaprimljeno je mišljenje Karlovačke županije da za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Mišljenje o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš - II Izmjene i dopune PPUO Kamanje

30. lipnja 2017.- Općinsko vijeće Općine Kamanje je na 2. jednici održanoj 30.06.2017. godine donijelo Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem