Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma

Rekonstrukcija i dogradnja
vatrogasnog doma- prenamjena djela zgrade u dječji vrtić
Kratki opis projekta (operacije):
Postojeći prostor sadašnjeg vrtića, odnosno čuvanja djece nije adekvatan iz više razloga: 
- neprilagođenost ulaza korištenju kolica (dječjih i invalidskih);
- nedostatak sanitarnog čvora za osobe sa invaliditetom;
- dotrajalost opree za skupine dječjeg boravka i garderobe;
- nedostatak ureda za stručne suradnike (psihologa, pedagoga, defektologa, po potrebi medicinsku sestru i logopeda);
- nepostojanje adekvatnog prostora za pripremu za rad odgojitelja i sastanke odgojitelja (zbornica);
- nedostatni prostor za garderobu odgojitelja;
- nepostojanje spremišta didaktike i potrošnog materijala;
- nedostatak arhiva;
- prostorija u kojoj su smještena djeca nalazi se u prizemlju zgrade općine koja je na katu, te je tijekom uredovnog vremena općine često velik protok stanovništva koje obavlja različite administrativne poslove
- zbog sigurnosti djece na stepeništu su postavljene zaštitne ogradice i vrata što je neprimjereno općinskim prostorima
Postojeća zgrada u kojoj se planira prenamjena prostora je vatrogasni dom. Sastoji se od podruma, prizemlja i potkrovlja. Dio postojeće zgrade će se prenamijeniti i dograditi za potrebe vrtića. U tu svrhu bi vatrogasno društvo ustupilo pomoćne prostore-spremišta i sobu za sastanke koji se ne koriste. Vrtić će se sastojati od natkrivenog ulaza, vjetrobranskog pred prostora, pred prostora,  sobe za odgajatelje, čajne kuhinje, wc-a zaposlenih, spremišta rekvizita i opreme, garderoba i sanitarija za djecu, jedne grupne sobe za 20 djece (minimalno 3 m2 po djetetu- oko 60 metara kvadratnih), natkrivene i nenatkrivene terase. Iz garderobe se pristupa u grupnu sobu i sanitarije, a iz sanitarija na terasu, kao i iz grupne sobe. Sa istočne strane nalazit će se kotlovnica i spremište opće namjene (pribor i sredstva za čišćenje i održavanje). Vrtić neće imati kuhinju jer će hrana biti dostavljana cateringom, a planirana čajna kuhinja će u tu svrhu koristiti za raspodjelu obroka, te eventualno grijanje napitaka.
Zgrada ostaje postojeća, kao i visina, a dogradnja obuhvaća 25,30x9,97 metara sa južne strane parcele. Ukupna neto korisna površina vrtića je planirana 172,95 m2. 
 
Realizacijom projekta izgradnje dječjeg vrtića uskladiti će se prostorni i tehnički uvjeti predškolske ustanove u općini Kamanje s propisanim Državnim pedagoškim standardom, te omogućiti upis sve djece jasličkog i vrtićkog uzrasta starosti od 1 godine do 5 godina, što bi bilo moguće postići u pedagoškoj godini 2019/2020. Osigurati će se kvalitetnije provođenje programa odgoja i obrazovanja u predškolskom odgoju. Osim navedenog, poboljšati će se uvjeti u predškolskom odgoju tako što će se veličina prostorija za boravak djece u kojima se provodi i dnevni odmor djece, uskladiti s Državnim pedagoškim standardom.
 
Ciljevi projekta: Poticanje održivog razvoja ruralnih krajeva
   
Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori:
- 1 Izgrađeni objekt dječjeg vrtića u skladu je s Državnim pedagoškim standardom;
- Osiguran adekvatan prostor za potrebe spavanja i dnevnog boravka djece,1 odgojnih skupina, procjena 20-25 djece
- Uređeni pristupi vrtiću: pristup prilagođen korištenju dječjih i invalidskih kolica, parkirališni
prostor za roditelje i djelatnike;
- Poboljšanje životnog standarda stanovništva
- Zapošljavanje novih djelatnika u vrtiću;
     
Ukupna vrijednost projekta: 2.370.974,45 kn
EU sufinanciranje projekta: 2.019.150,48 kn  
Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2018- svibanj 2020

 

 

 

 

Kontakt osoba: Damir Mateljan, načelnik 

Povjerenik za informiranje: Anita Matešić Štajcer
Telefon: 047 642 288
Mail: opcina.kamanje@kamanje.hr  
 
za više informacija: www.strukturnifondovi.hr
https://ruralnirazvoj.hr/ 
http://europski-fondovi.eu/eafrd  
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Kamanje