Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kamanje, te poslova državne uprave prenesenih na Općinu Kamanje kao jedinicu lokalne samouprave utvrđenih zakonom, Statutom Općine Kamanje i Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na leftutvrđen Zakonom, drugim propisima, Statutom te općim aktima Općine Kamanje.

Ustrojstvo, naziv i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg imenuje i razrješava Općinski načelnik, na način propisan zakonom kojom se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava te zakonom kojim se uređuju radni odnosi službenika i namještenikau lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Do imenovanja pročelnika, Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja načelnik.U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel samostalan je u granicama utvrđenim Zakonom i općim aktima Općine Kamanje.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KAMANJE
 Kamanje 106
47282 Kamanje
tel. 047 642 288
fax. 047 642 290 
e.mail: opcina.kamanje@kamanje.hr 
Radno vrijeme: pon-pet  07:00-15:00 sati 

 

Djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela:
Pročelnik JUO Kamanje: Anita Matešić Štajcer
Viši referent za opće poslove i društvene djelatnosti: Suzana Priselac Špeljko
Shematski prikaz ustrojstva Općine Kamanje 

 

Etički kodeks Jedinstvenog upravnog odjela