Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Pristupačnost mrežnih stranica

Korisno za posjetitelje

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Općina Kamanje objavljuje

Izjavu o pristupačnosti

Općenito

Kao jedinica lokalne samouprave, Općina Kamanje je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.kamanje.hr.

Općina Kamanje je uložila značajne resurse kako bi osigurala da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.kamanje.hr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta programskim dodatkom za pristupačnost web mjesta izrađenim po mjeri za www.kamanje.hr sa podrškom za OmoType Font. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu www.kamanje.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.kamanje.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja, kada god je to moguće i tehnološki izvedivo, vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni kriteriji propisani (WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines):

glavni izbornik moguće je koristiti koristeći tipku TAB na tipkovnici

tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale i u veličini koja odgovara 16 pt u tiskanim materijalima

kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće

poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode

na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika

stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice

objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti, te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike

stranici se može promijeniti kontrast

na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno

stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima

na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike

zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti

korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici

boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv


Status usklađenosti

Mrežna stranica www.kamanje.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica www.kamanje.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • teksta, tekstualnih okvira i slika nije usklađen u odnosu na pozadinu stranice
  • nisu jasno označeni bljeskajući elementi web stranice
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • jedan dio izbornika se aktivira prelaskom miša
  • kretanje tipkovnicom unutar web stranice djelomično je omogućeno
  • sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
  • audio i video sadržajima nedostaju titlovi.

Za sve navedene neusklađenosti Općina Kamanje se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona, te pod točkama 3. i 7., vezano za objavljene datoteke u PDF formatu, te audio i video zapise, a koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. godine, Općina Kamanje kvalificira ih kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Kamanje nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.kamanje.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www.kamanje.hr implementirat će  preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice www.kamanje.hr, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način: opcina.kamanje@kamanje.hr , 047 642 288 Službenica za informiranje Općine Kamanje: Anita Matešić Štajcer.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3

10 000 Zagreb

Tel: 01 2099 120

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

U Kamanju, 21. rujna 2020.  godine