Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

2021.godina

Sukladno članku 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ("Glasnik općine Kamanje" 02/17) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta. Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama
Datum objave: 05.07.2021. godine
Nabava  i ugradnja opreme u sklopu projekta pametna općina
******************************************************************************************************
Datum objave: 26.03.2021. godine
Usluge organiziranja događanja-sukladno projektu „Uspostava reciklažnog
dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje“  KK.06.3.1.16.0037
 Evidencijski broj nabave: JED – 20/2020

**************************************************************************************************

Datum objave: 19.01.2021. godine

Priprema tekstova, grafička priprema i tisak materijala za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti sukladno projektu „Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje“  KK.06.3.1.16.0037
 
Evidencijski broj nabave: JED – 19/2020