Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice

Projekt: Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje

Projekt je financiran sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Zaštita okoliša i održivost resursa“

Nositelj projekta: Općina Kamanje

Kratak opis projekta:
Svrha projekta Mobilno reciklažno dvorište u Općini Kamanje je upravo u većoj dostupnosti infrastrukture u obliku mobilnog reciklažnog dvorišta koje će građanima omogućiti adekvatno i pravovremeno zbrinjavanje otpada po pojedinim vrstama kako isti ne bi završio nepropisno odložen. Nabavom reciklažnog dvorišta u svih 7 naselja ( Kamanje, Orljakovo, Reštovo, Brlog Ozaljski, Mali Vrh Kamanjski, Veliki Vrh Kamanjski, Preseka Ozaljska i Orljakovo) isto će biti dostupno kako bi građani mogli češće zbrinuti svoj otpad nego im je to sad omogućeno temeljem rasporeda odvoza tvrtki zaduženih za zbrinjavanje.

Cilj projekta:
Povećanom dostupnošću direktno će se doprinositi ostvarenju ciljeva projekta pa i samog poziva na koji se projekt prijavljuje. Nabavom i funkcioniranjem mobilnog reciklažnog dvorišta potaknuti će se i povećati odvajanje i prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje, odvajanje električnog i elektroničkog otpada, prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase te povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada kao što je naprimjer ambalaža koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade, a sve kako te vrste otpada ne bi završile u spremnicima za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i na taj način uzrokovale manju stopu odvojenog otpada, ali i dodatni trošak za zbrinjavanje istog na teret svih građana.
Boljim informiranje i educiranjem građana, povećanjem dostupnosti odvoza, obavještavanjem o provedbi projekta i dostupnosti mobilnog reciklažnog dvorišta djelovati će se na bolje selektiranje i odvajanje otpada u kućanstvima i smanjenje otpada koji završava na odlagalištima ili čak nepropisno odbačen negdje u okolišu oko nas.

Rezultati projekta:
Nabavljeno mobilno reciklažno dvorište koje će dobiti na upravljanje komunalno poduzeće
Azelija eko d.o.o. iz Ozlja.

Ukupna vrijednost projekta: 176.193,67 kuna
EU sufinanciranje projekta: 149.764,61 kuna

Razdoblje provedbe projekta: Od rujna 2020. godine do studenog 2021. godine

Kontakt podaci korisnika:
Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje
Telefon: 047 642 288
e-mail: opcina.kamanje@kamanje.hr
Kontakt osoba: Anita Matešić Štajcer, pročelnica JUO Kamanje

**************************************************************************************************Datum: 25.02.2021. godine

Dana 25.02.2021. godine u Kamanju održana je konferencija za tisak na temu: Mobilno reciklažno dvorište u Kamanju. Načelnik je kazao kako je cilj Općine, kao i cijele Hrvatske povećati uporabu i recikliranje komunalnog otpada iznad 50 posto, naspram sadašnjih 17 posto. 

Mještani će o načinu i radu Mobilnog reciklažnog dvorišta biti informirani putem medija i mrežnih stranica Općine Kamanje, letaka te kroz edukativne aktivnosti kroz koje će se predstaviti način funkcioniranja Mobilnog reciklažnog dvorišta, pravila načina postupanja s otpadom i vrste otpada će se u Mobilno reciklažno dvorište moći odložiti.

Ovo mobilno reciklažno dvorište, osim samog dvorišta koje sadrži prostor za privremeno skladištenje 48 frakcija, ima i prikolicu pa se i na taj način može odvoziti iz mjesta u mjesto i time osigurati osnovnu praksu, a to je da ljudi na svom pragu mogu odvajati otpad.

Samo reciklažno dvorište kao što je bilo navedeno u projektnom dokumentaciji bit će predano tvrtki Azelija eko d.o.o., Ozalj koja inače i vrši obvezu sakupljanja otpada na području općine Kamanje.   

   

****************************************************************************************************

Datum: 05.02.2021. godine

Općina Kamanje je nakon provedenog postupka jednostavne nabave, za nabavu Mobilnog reciklažnog dvorišta, s tvrtkom „HADO TECHNIK“ d.o.o., Zagreb, ugovorila isporuku Mobilnog reciklažnog dvorišta.

Dana 05.02.2021. godine izvršena je primopredaja Mobilnog reciklažnog dvorišta u Kamanju. Primopredaji su prisustvovali načelnik Općine Kamanje, gosp. Damir Mateljan, direktor tvrtke Hado Technik d.o.o., gosp. Stjepan Marcetić i djelatnik JUO Kamanje, komunalni redar, gosp. Zdravko Jurkaš

Nakon izvršene primopredaje, Mobilno reciklažno dvorište postavljeno je na javnoj površini u Kamanju.

Nabavkom Mobilnog reciklažnog dvorišta  postiže se bolja kvaliteta komunalne usluge na način da je omogućeno kvalitetno zbrinjavanje  svih vrsta otpada te zaštita okoliša (Mobilnim reciklažnim dvorištem uz zbrinjavanje papira, stakla, plastike omogućeno je  zbrinjavanje i  metala, biorazgradivog otpada, tekstila te  problematičnog otpada –ulje, mast, kiseline,  lužina; baterija, lijekova).