Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Službeni dokumenti

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

  • Zakon o javnoj nabavi (NN 90/1183/13143/13)
  • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12),
  • Zakon o civilnoj zaštiti (NN 82/15)

 

OPĆI POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

FINANCIJE I PRORAČUN

KOMUNALNI POSLOVI

 

GOSPODARSTVO I PROJEKTI

  • Zakon o udrugama (NN 74/14)
  • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
  • Zakon o poljoprivredi (NN 30/15),
  • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)
  • Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/088/1030/1489/14152/14)