Kontakt

OPĆINA KAMANJE
Adresa: KAMANJE 106, 47282 KAMANJE
Telefon: 047 642 288
Faks: 047 642 290
OIB: 01582703044
MB: 2954301
IBAN BR: HR8223400091862300007
WEB: www.kamanje.hr
E-MAIL: opcina.kamanje@kamanje.hr

 

Djelatnici Općinske uprave:

  • Anita Matešić Štajcer, ing.agr. - Pročelnik Jedinstvnog upravnog odjela 
  • Suzana Priselac Špeljko, oec. - Stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti