Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Komunalna naknada i doprinos

KOMUNALNA NAKNADA

Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete. Komunalna naknada je prihod Proračuna Općine Kamanje.

 

 

Komunalnu naknadu na području jedinice lokalne samouprave općine Kamanje plaćaju:

  1. Vlasnik ili korisnik stambenog ili garažnog prostora,
  2. Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  3. Vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Visina mjesečnog iznosa komunalne naknade utvrđuje se množenjem: obračunske površine nekretnine (m2), vrijednosti boda (B) određenog u kunama, koeficijenta zone (Kz) i  koeficijenta namjene (Kn).
Vrijednost boda određuje se u visini od 0,11 kn po m2.

 

Odluka o komunalnoj naknadi

ODLUKA o vrijednosti boda za komunalnu naknadu

 

KOMUNALNI DOPRINOS

Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine  Kamanje. Sredstvima komunalnog doprinosa financira se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
  1. nerazvrstane ceste,
  2. javne površine,
  3. groblja,
  4. javnu rasvjetu.

Utvrđuju se tri (3) zone za obračun komunalnog doprinosa ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture:

  •  I zona obuhvaća područje naselja Kamanje u granicama naselja, dio naselja Orljakovo (dio koji se proteže uz županijsku cestu Ozalj-Kamanje-Jurovski Brod),  dio naselja Reštovo – od županijske ceste do k.br. 1 K , dio naselja Veliki Vrh Kamanjski ( uz lokalnu cestu Kamanje-Police-Ozalj)
  • II zona obuhvaća dijelove naselja Orljakovo (uz nerazvrstanu cestu), Mali Vrh Kamanjski (od k.br. 19  do k.br. 30)
  • III zona obuhvaća područje naselja Preseka Ozaljska, Brlog Ozaljski, dio Reštova koje nije obuhvaćeno prvom zonom, dio naselja Veliki Vrh Kamanjski, dio naselja Mali Vrh Kamanjski (od k.br. 1 do k.br. 19).

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po  m3 građevine u kunama iznosi:

 

I zona

II zona

III zona

1. nerazvrstane ceste

8,00

4,00

0,75

2. javne površine

3,00

1,50

0,75

3. groblja

2,00

1,00

0,75

4. javna rasvjeta

2,00

1,50

0,75

UKUPNO

15,00

8,00

3,00

Odluka o komunalnom doprinosu