Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Otpad

AZELIJA EKO d.o.o.

Tvrtka koja se bavi isporukom komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Cjenik odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada od 01.01.2023. u 

Cjenik odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada-primjena od 01.08.2022.

Očitovanje o usklađenosti prijedloga cjenika skupljanja komunalnog otpada na području Općine Kamanje trgovačkog društva Azelija Eko d.o.o. sa Zakonom o gospodarenju otpadom

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Azelija Eko d.o.o. na cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kamanje

ADRESA:
Azelija eko d.o.o.
Kolodvorska cesta 29, 47280 Ozalj 
Tel.+385 47 731 422 
Fax. +385 47 731 685 
E-mail: info(at)azelija-eko.hr 
MB: 4173287 OIB: 48386413757 
IBAN: HR08 2400 0081 1102 0759 3

 

 

Glomaznim otpadom se smatra: plastika (stolice, posude...), drvenarija (namještaj, palete...), metal (posuđe, stolovi...), ostalo (madraci, kauči...)
 
Glomaznim otpadom se ne smatra: građevinski otpad (šuta, cigla, beton...), opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi, pesticidi te pripadajuća ambalaža...), akumulatori, električni i elektronski otpad.

Za domaćinstva se, na poziv, vrši besplatan odvoz slijedećeg otpada:

Azbestne ploče (CIAK): nazvati na 0800 0003 ili 01 3794 451
Gume (Cezar Karlovac): nazvati na 645 477 ili 099 310 3563
Elektronički i električni otpad: nazvati 0800 444 110
Molimo da na zelenim otocima razvrstavate papir, staklo, PET-ambalažu i limenke kako je propisano jer se samo tako razvrstan može iskoristiti kao sirovina.
Koristimo ove mogućnosti koje imamo za zbrinjavanje otpada, nema potrebe da trujemo sebe i svoj životni okoliš!
Prijava odvoza EE otpada, http://www.eeotpad.com/index.php
Budite i Vi za čist, ljepši i zdraviji okoliš!