Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Prostorni plan

III. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kamanje

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

JAVNA RASPRAVA

ODLUKE

*****************************************************************

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja

Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem


Općina Kamanje započela je provedba projekta „II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem u ukupnom iznosu od 77.500,00 kuna kroz Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, Operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“. Provedbu izrade plana izvodi tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

********************************************************************************************

II. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem usvojene su na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje dana 29.07.2019. god.  te objavljene u "Glasniku općine Kamanje" br. 04/19

1. PPUO Kamanje II ID - Površine za razvoj i uređenje
2A. PPUO Kamanje II ID - Promet
2B. PPUO Kamanje II ID - Pošta i elektroničke komunikacije
2C. PPUO Kamanje II ID - Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada
3A. PPUO Kamanje II ID - Područja posebnih uvjeta korištenja
3B. PPUO Kamanje II ID - Područja posebnih ograničenja u korištenju
3C. PPUO Kamanje II ID - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
4A. PPUO Kamanje II ID - k.o. Ozaljski Brlog_Orljakovo
4B. PPUO Kamanje II ID - k.o. Ozaljski Brlog_Reštovo i Brlog Ozaljski
4C. PPUO Kamanje II ID - k.o. Police Pirišće i k.o. Bratovanci Kamanje_Kamanje, Mali Vrh Kamanjski, Veliki Vrh Kamanjski
PPUO Kamanje II ID - tekst

 29. srpnja 2019. - Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem 

27. svibnja 2019. - Izvješće o provedenoj Ponovnoj Javnoj raspravi

Izvješće o Ponovnoj javnoj raspravi

06. svibnja 2019. - Otvara se pnovna javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje  sa smanjenim sadržajem. Javna rasprava traje od 06.05.2019. do 15.05.2019. godine. Više detalja pogledajte na:

https://www.kamanje.hr/1/v/128/PONOVNA-JAVNA-RASPRAVA-o-prijedlogu-II.-Izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-uredjenja-Opcine-Kamanje-sa-smanjenim-sadrzajem

23. travnja 2019. - Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi

Izvješće o Javnoj raspravi

25. ožujka 2019. - Otvara se javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje  sa smanjenim sadržajem. Javna rasprava traje od 25.03.2019. do 08.04.2019. godine. Više detalja pogledajte na:

https://www.kamanje.hr/1/v/121/JAVNA-RASPRAVA-o-prijedlogu-II.-Izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-uredjenja-Opcine-Kamanje-sa-smanjenim-sadrzajem


06. rujna 2018.- Općinski načelnik Općine Kamanje donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti startešku procjeneu utjecaja na okoliš za potrebe II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš PPUO Kamanje

06.rujna 2018. - Zaprimljeno je mišljenje Karlovačke županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene - II Izmjene i dopune PPUO Kamanje

07. svibnja 2018. - Općinski načelnik Općine Kamanje donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi starteške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje 

Odluka o započinjanju postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje

Prilog II- Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

30. lipnja 2017. - Zaprimljeno je mišljenje Karlovačke županije da za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Mišljenje o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš - II Izmjene i dopune PPUO Kamanje

30. lipnja 2017.- Općinsko vijeće Općine Kamanje je na 2. jednici održanoj 30.06.2017. godine donijelo Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

**************************************************************************************

I. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem usvojene su na 27. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje dana 13.04.2013. god.  te objavljene u "Glasniku općine Kamanje" br. 02/13

PPUO Kamanje tekst - Izmjene i dopune
PPUOK Kamanje 1 namjena
PPUOK Kamanje 2a promet
PPUOK Kamanje 2b pošta - tk
PPUOK Kamanje 3a posebni uvjeti korištenja
PPUOK Kamanje 3c posebne mjere
PPUOK Kamanje 4a građevinska područja
PPUOK Kamanje 4b građevinska područja
PPUOK Kamanje 4c građevinska područja

 

Prostorni Plan Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem usvojen je na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje dana 28.09.2009. god. te je objavljen u "Glasniku općine Kamanje" br. 04/09.

PPUO Kamanje tekst KNJIGA I
PPUO Kamanje tekst KNJIGA II
PPUO_Kamanje_1_namjena
PPUO_Kamanje_2a-promet
PPUO_Kamanje_2b-posta-tk
PPUO_Kamanje_2c-vodnogospodarski
PPUO_Kamanje_3a-posebni-uvjeti-koristenja
PPUO_Kamanje_3b-posebna-ogranicenja
PPUO_Kamanje_3c-posebne-mjere
PPUO_Kamanje_4a-gradjevinska-podrucja
PPUO_Kamanje_4b-gradjevinska-podrucja
PPUO_Kamanje_4c-gradjevinska-podrucja

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE KAMANJE 2006. - 2014.

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)  i Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 48/14), određena je izrada Izvješća o stanju u prostoru za područje jedinica lokalne i područne samouprave kao dokument praćenja stanja u prostoru za četverogodišnje razdoblje. Općinsko vijeće Općine Kamanje usvojilo je Izvješće o stanju u prostoru Općine Kamanje na svojoj 8. sjednici održanoj dana 13.06.2014.g. Izvješće je objavljeno u "Glasniku općine Kamanje" br. 04/14.

Izvješće o stanju u prostoru općine Kamanje 2006. - 2014.