Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

FESTIVAL DOK 2023

01.09.2023

  


 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za uslugu izrade projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje groblja u Kamanju

24.08.2023

Naručitelj općina Kamanje objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje groblja u Kamanju

Saznajte više »

Obnova nerazvrstanih cesta na području Općine Kamanje

31.07.2023

Dana, 31.07.2023. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni postupak javne nabave za predmet koji obuhvaća Obnovu nerazvrstanih cesta na području Općine Kamanje, Evidencijski broj nabave: OTV 01/2023, CPV: 45233123-7

Saznajte više »

Odluka o prodaji službenog vozila u vlasništvu Općine Kamanje

25.07.2023

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), na temelju članka 41. Statuta Općine Kamanje (Glasnik Općine Kamanje br. 01/21) i provedenog Javnog natječaja za prodaju sl

Saznajte više »

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-zakup poslovnog prostora Kamanje 106a

21.07.2023

Na temelju članka 6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 04/11 i 06/19), Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja (KLASA: 372-01/23-01/02, URBROJ: 2133-18-01-23-01 od 09.03.2023. godine) te nakon provedenog Natječaja za davanj

Saznajte više »

Jednostavna nabava- JED-06/2023- Nabava školskih udžbenika, radnih bilježnica i mapa za učenike Područne škole Kamanje u šk.god. 2023./24.

20.07.2023

Naručitelj općina Kamanje objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i mapa za učenike PŠ Kamanje u školskoj godini 2023./24.

Saznajte više »